Het boek

Onder de titel "Venster op het verleden" verscheen begin december 2001 het boek over de opgravingen op het industrieterrein Kollenburg te Didam (Gld.)

Van 1995 tot en met 2001 hadden op het industrieterrein Kollenburg te Didam verschillende archeologische onderzoeken plaats. Daaraan werkten mee: de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort (ROB), de Historische en Archeologische Stichting, studenten van de KU Leuven (BelgiŽ), afd. archeologie en amateur-archeologen uit de regio. Nu die opgravingen afgerond zijn, is er een redelijk beeld ontstaan van een inheems-Romeinse nederzetting uit de derde, vierde en vijfde eeuw na Christus. Door verschillende media is al meermalen uitgebreid aandacht besteed aan de onderzoeken en de bevindingen.

Om recht te doen aan de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan vondsten is gekozen voor een fotoboek. Zo werden vele bijzondere vondsten gedaan als een bronzen everzwijn, een bronzen beeldje van Minerva, bronzen haarnaalden, veel munten (onder meer een muntschat), een gouden broche, goudafval, gietmallen, een bronzen kan etc.
Belangstellenden kunnen door middel van dit boek kennis nemen van het Didamse culturele erfgoed.

Het (gebonden) boek bevat de volgende hoofdstukken: de geschiedenis van het onderzoek, de Kollenburg nader bekeken, de nederzetting, vondsten, het grafveld, overige waarnemingen en vondsten, en Didam-Kollenburg in een breder perspectief. Het geheel wordt door middel van foto's (waarvan de meeste in kleur) en verschillende (reconstructie-) tekeningen verfraaid en omvat ca. 90 bladzijden.

Met name door de hoeveelheid en het bijzondere karakter van de afgebeelde vondsten, is het boek ook voor (amateur)archeologen in Nederland een prachtig referentiewerk van het archeologisch onderzoek op het terrein Didam-Kollenburg. Over een inheems-Romeinse nederzetting ten noorden van de Rijn, met een zo rijke verscheidenheid aan vondsten, is in Nederland op deze wijze tot nu toe nog niet gepubliceerd.

Aan dit boek werkten onder anderen mee: de heren P. Verwers (ROB), S. Wynia (voormalig docent archeologie Vrije Universiteit Amsterdam), I. Hermsen (student archeologie) en E. Taayke (archeoloog), en de amateur-archeologen P. Jonkman, A. Koster en H. Tomas.

Hoe kunt u het boek bestellen?

De verkoopprijs van het boek is slechts EUR 13,61 exclusief EUR 3,72 verzendkosten. Wilt u het boek bestellen, maakt u het totaalbedrag (EUR 17,33 per boek) dan over op rekening 1572.62.359 ten name van de H.A.S. te Drempt onder vermelding van "Venster" en uw naam en adresgegevens. Het boek wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden. Het boek is ook te koop in de museumshop van Museum Het Valkhof te Nijmegen. Meer informatie over het boek is te verkrijgen bij info@liemersverleden.nl.

Terug naar de vorige pagina