Liemers Verleden Archeologie Didam Steentijd Overeng

Didam-Overeng

In het bouwland rond de boerderij Overeng zijn bij veldverkenningen diverse Mesolithische en Neolithische vondsten gedaan. Vooral gaat het daarbij om vuurstenen werktuigjes en het productieafval dat bij het vervaardigen van deze werktuigjes overbleef. Daarnaast werden ook kernstukken en een aambeeldje gevonden.


Diverse klingen gevonden in Didam-Overeng. Lengte grootste kling: 4cm, lengte kleinste: 2cm


Een aantal spitsjes. Lengte spits rechtsonder: 1cm


Enkele schrabbers. Diameter schrabber rechtsonder: 2cm


Twee kernstukken. Hoogte kernstuk links: 3cm

Naast het vele vuursteen werden er ook twee aardewerkfragmenten gevonden. En daarvan is van Bandkeramische oorsprong en is een voor deze streken uitzonderlijke vondst, omdat tot op heden nog steeds wordt aangenomen dat de Bandkeramische boeren niet ten noorden van de Waal zijn geweest. Hoewel een bandkeramische nederzetting niet kan worden uitgesloten, is het meer waarschijnlijk dat de pot waartoe de scherf ooit behoorde door jagers is meegenomen.


En van de bandkeramische scherven (oorspronkelijk was het n stuk, maar na onderzoek door de ROB
kregen we het per post -in een gewone envelop!- in deze staat terug)

De hoeveelheid en de verscheidenheid van de bovenstaande vondsten wijzen er vrijwel zeker op dat er in het Mesolithicum n of meerdere jachtkampjes hebben gestaan. Wouters dateerde deze vondsten in de periode rond 6000 voor Christus.

Terug naar de vorige pagina