Liemers Verleden Archeologie Periodenschema

Periodenschema

Het onderstaande schema geeft een overzicht van de verschillende perioden, enkele thema's en de meest opvallende vondsten. Met name de bezoekers die op zoek zijn naar een bepaalde periode of een bepaald thema wordt met het hieronder staande een snellere weg geboden door onze site.
De tijdperken zijn of worden nog verder ingedeeld. Ook hebben wij gekozen voor een onderverdeling in losse (meestal toevallige) vondsten en nederzettingen. Die laatste groep is in de meeste gevallen het resultaat van een opgraving. In enkele gevallen echter gaat het slechts om de aanwezigheid van een waterput, zonder dat er restanten van gebouwen etc. zijn aangetroffen. Wij gaan er echter vanuit dat ergens in de nabije omgeving van die waterput ook een huis of boerderij heeft gestaan.

» TIJDPERKEN «

Steentijd Bronstijd IJzertijd
• Paleolithicum
- Didam-Kollenburg (vuursteen)
- Wehl-Nieuw-Wehl
• Mesolithicum
- Didam-Overeng
- Wehl-Hessenveld
• Neolithicum
- Gendringen-Voorstsestraat
- Wehl-Hessenveld
- Wehl-Kleefslagseweg
•
• Losse vondsten
- Wehl-Bokkenstraat
- Wehl-Doetinchemseweg
- Wehl-Hessenveld
• Nederzettingen
- Wehl-Hessenveld
• Losse vondsten
- Wehl-Hessenveld
• Nederzettingen
- Didam-Kollenburg
- Wehl-Hessenveld
•
Romeinse tijd Vroege middeleeuwen Middeleeuwen
• Losse vondsten
- Wehl-Grotestraat
- Wehl-Meidoornstraat
• Nederzettingen
- Didam-Kollenburg
- Wehl-Hessenveld
- Wehl-Oldershove
- Zevenaar-Steenheuvel
• Losse vondsten
- Didam-Acacia
- Didam-Kollenburg
- Wehl-Meidoornstraat
••  Nederzettingen/boerderijen
• vroege
• volle
- Loil-Kloosterstraat
- Wehl-Hessenveld
• late
- Wehl-Diepenbroek
- Wehl-Hagelkruis

» VONDSTEN EN THEMA'S «

Munten Glas Waterputten
• Romeinse tijd
- Didam-Kollenburg (100)
- Wehl-Hessenveld (13)
- Wehl-Oldershove (23)
- Wehl-Nieuw Wehl (4)
- Zevenaar-Steenheuvel

• Middeleeuwen

• IJzertijd
- Didam-Kollenburg
- Wehl-Hessenveld

• Romeinse tijd
- Didam-Kollenburg
- Wehl-Hessenveld
- Wehl-Oldershove

• Middeleeuwen
- Wehl-Hessenveld
 
• Bronstijd
- Wehl-Hessenveld (1)

• IJzertijd
- Didam-Kollenburg (4)
- Wehl-Bokkenstraat (1)
- Wehl-Hessenveld (1)

• Romeinse tijd
- Didam-Kollenburg (26)
- Wehl-Hessenveld (12)
- Wehl-Oldershove (1)
- Zevenaar-Steenheuvel (1)

• Middeleeuwen
- Loil-Kloosterstraat (6)
- Wehl-Diepenbroek (1)
- Wehl-Grotestraat (1)
- Wehl-Nijverheidsweg (1)
- Wehl-Spalstraat (1)
- Wehl-Weversveld (1)

•
Aardewerk Metaal Natuursteen
• Steentijd
• Bronstijd
• IJzertijd
• Romeinse tijd
• Middeleeuwen
• Bronstijd
• IJzertijd
• Romeinse tijd
• Middeleeuwen
• Steentijd
• Bronstijd
• IJzertijd
• Romeinse tijd
• Middeleeuwen
Bijzondere vondsten Boeken  
• Fragment Dodecaλder
• Germaanse dobbelsteen
• Bronzen everzwijn
• Middeleeuwse vrouw in put
• Ladder in 3de eeuwse put
   


 

Terug naar de vorige pagina