Liemers Verleden Archeologie Wehl Middeleeuwen Hagelkruis

Wehl-Hagelkruis

Toen men in het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw een gedeelte van het terrein rondom de boerderij Het Hagelkruis (of Groot Byverden) ging egaliseren, konden er vele stukken aardewerk uit de dertiende tot en met vijftiende eeuw worden geborgen.


Steengoedkannetje uit de 14de eeuw, gevonden in de tuin voor  het Hagelkruis

Ook werden er een aantal metaalvondsten gedaan, zoals de onderstaande broche die oorspronkelijk verzilverd was volgens een bepaalde techniek waarbij er letters werden uitgespaard. Door de slechte staat is de tekst helaas niet meer met zekerheid te ontcijferen, maar mogelijk staat er MELCHIORA.

Over de historie van het Hagelkruis verscheen een artikel in het tijdschrift van de Oudheidkundige Vereniging Wehl (Heerlijck Ni-js nummer 7 en nummer 8).

Terug naar de vorige pagina