Liemers Verleden Archeologie Wehl Romeinse tijd Grotestraat

Wehl-Grotestraat

Toen in de jaren tachtig van de vorige eeuw het pand van schoenmaker Jansen aan de Grotestraat (in het centrum van de oude dorpskern) werd gesloopt, was er even gelegenheid voor het doen van archeologische waarnemingen. Scherven van aardewerk uit de achtste eeuw na Christus en de eeuwen daarna kwamen bij het aanleggen van een kleine opgravingsput tevoorschijn. Opvallender waren de verkleuringen en scherven uit de derde en vierde eeuw na Christus, de Romeinse tijd. Helaas was er geen tijd om een gedetailleerder onderzoek te doen.

Met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort werden nog wel machinaal twee proefsleuven getrokken, maar daarbij kwam geen Romeins materiaal voor. Wel kon de binnenzijde van de gracht die ooit om het oude centrum van Wehl liep, en een Middeleeuwse waterput in kaart worden gebracht.

Terug naar de vorige pagina