Liemers Verleden Archeologie Wehl Middeleeuwen

Middeleeuwen

Kaartbeeld: Steentijd | Bronstijd | IJzertijd | Romeinse tijd | Middeleeuwen | Moderne tijd

In de gemeente Wehl zijn op meerdere plaatsen scherven, waterputten of grondsporen uit de Middeleeuwen aangetroffen. Hieronder staan een aantal van die vindplaatsen vermeld.

Vroege Middeleeuwen

Onder de enorme hoeveelheid ijzerslakken in een bouwput aan de Meidoornstraat ( nr. 4) bevond zich een bewoningslaag die mogelijk al in de laat-Romeinse tijd begint, maar overwegend Merovingisch of vroeg-Middeleeuws materiaal bevatte.

Volle Middeleeuwen

Verspreid door de gemeente, en met name rond het oude dorpscentrum, vinden we steeds meer aanwijzingen voor een heuse ijzerindustrie. Tijdens het onderzoek op het Hessenveld werden ten westen van de nederzetting en rond het grafveld meerdere ronde houtskoolmeilers ( nr. 1) aangetroffen.

In een bouwput aan de Meidoornstraat ( nr. 4) kwamen tijdens het verdiepen honderden kilo's ijzerslakken tevoorschijn.

Late Middeleeuwen

Gezien het feit dat de R.K. Martinus kerk in het centrum van Wehl al minstens uit de twaalfde eeuw dateert is het niet zo verwonderlijk dat er in de gemeente veel laat-Middeleeuws aardewerk voorkomt. De vondst van een vrouwelijk skelet in een waterput uit de vijftiende eeuw ( nr. 5) behoort ongetwijfeld tot de opmerkelijkste uit deze periode. In deel 9 van Heerlijck Ni-js van de Oudheidkundige Vereniging Wehl staat het volledige verslag van de ontdekking en opgraving van de waterput en het skelet (blz. 9 - 21). Onder punt 5 staat een iets aangepaste versie.