Liemers Verleden Archeologie Zevenaar

Gemeente Zevenaar: inleiding

De oudste historische vermelding van Zevenaar is omstreden. In een akte uit 838 komt een plaatsnaam Fumarhara voor. Sommigen zien hier een verschrijving van Subanhara (= Zevenaar) in. Anderen verwerpen dit. De oudste zekere vermelding Subenhara dateert uit het midden van de 11e eeuw. Bewoning in deze tijd moeten we zoeken in wat thans Oud-Zevenaar heet. De tegenhanger hiervan is Nieuw Zevenaar, dit is de huidige stad Zevenaar, die in 1487 stadsrechten kreeg van hertog Jan II van Kleef.

Ook in de gemeente Zevenaar zijn de oudste archeologische vondsten aanzienlijk ouder dan de oudste historische vermeldingen. In het Kwartier (ten oosten van Babberich) is in de steentijd (of bronstijd) reeds menselijke bewoning geweest. Verder is in het gebied de Steenheuvel bij Oud-Zevenaar een bewoonde nederzetting geweest vanaf de vroege ijzertijd (ca. 700 v. Chr.) tot in de 5e eeuw na Christus. Bij een aantal gelegenheden zijn hier waarnemingen gedaan, waarbij interessante vondsten gedaan zijn, Zo zijn er een houten waterput en een hutkom uit de Romeinse tijd blootgelegd.
Allerlei voorwerpen zoals maalstenen, slingerkogeltjes, bronzen haarnaalden, weefgewichten, spinsteentjes, gespen, mantelspelden, een weefkam, aardewerk, enz. zijn tevoorschijn gekomen.

Met name in het stadsgebied van Zevenaar is vanaf 1980 veel archeologisch onderzoek gedaan door de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland. Zo hebben in 1984, 1986 en 1987 opgravingen plaatsgevonden aan de middeleeuwse burcht van Zevenaar. Dit bleek een bijzonder type kasteel geweest te zijn, met weermuren die in eerste instantie twee meter dik waren, maar bij de herbouw, na verwoesting aan het begin van 15e eeuw, opnieuw werden opgetrokken met een dikte van bijna vijf meter. Dit had te maken met het toen sterk opkomende geschut. Een reconstructie is te zien op het Masiusplein, waar de burcht gelegen heeft. Bij de nog bestaande wal is een plaquette aangebracht, waarop de oude situatie uitgelegd wordt.
Aan de Markt zijn opgravingen uitgevoerd aan het Loogasthuis (1991) en huis De Doelen (2000). Verder zijn in de loop der jaren resten van de vier stadspoorten ingemeten en ingetekend. Vondsten uit Zevenaar zijn te zien in het Liemers Museum en de burgerstraat van het gemeentehuis. Over het onderzoek dat vr 1987 is uitgevoerd, kan men lezen in het boek "Zevenaar, stad in de Liemers".

Terug naar de vorige pagina