Liemers Verleden H.A.S.

Over de H.A.S.

Een aantal Liemerse aardewerkvondstenDe Historische en Archeologische Stichting werd op 31 januari 1994 opgericht door H.P.L Tomas (Didam, voorzitter) en A.G.B. Koster (Drempt, secretaris en penningmeester). Sinds 2002 maakt ook P. Jonkman (Ede, bestuurslid en webmaster) deel uit van het bestuur.
Doelstellingen van de stichting zijn o.a.:

  • het verrichten van historisch onderzoek, met name in Oost-Gelderland en het aangrenzende Duitse gebied;

  • het ondersteunen of, indien mogelijk, het verrichten van archeologisch onderzoek in het hierboven beschreven gebied.

Middelen tot de doelstellingen:

  • het uitgeven van (bronnen)publicaties;

  • het stimuleren, coördineren en eventueel verrichten van archeologisch onderzoek.

Op historisch gebied heeft de H.A.S. inmiddels een viertal bronnenpublicaties uitgegeven. Momenteel wordt gewerkt aan nog eens vijf bronnenpublicaties. Drie daarvan zullen in 2002/2003 verschijnen.
Op archeologisch gebied heeft de H.A.S. in 1994 en 1995 geldelijke steun verleend aan een opgraving te Wehl-Hessenveld (een inheems-Romeinse nederzetting) en aan het populair-wetenschappelijke verslag van dit onderzoek. Ook werd in 1995 de datering van hout uit een waterput uit de Late IJzertijd (omstreeks 200 voor Christus) te Didam-Kollenburg gefinancierd. Het daarop volgende archeologische onderzoek door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in 1997, 1998 en 1999, werd van 2000-2002 deels met eigen middelen voortgezet. De publicatie van dit onderzoek in 2001 werd door de H.A.S. uitgegeven.
In oktober 2002 assisteerde de H.A.S. bij het onderzoek van het A.D.C. uit Bunschoten te Wehl-Oldershove.
Daarnaast werd er ondersteuning verleend/advies gegeven bij onderzoeken c.q. vondsten die gedaan zijn te Ruurlo, Borculo, Gendringen, Dichteren en Ulft.

Overzicht publicaties:

  1. Lidmatenboek Geesteren (gemeente Borculo) 1772-1877, maart 1994.

  2. Doopboek Geesteren, 1728-1773.

  3. Doopboek Geesteren, 1773-1811.

  4. Markeboek Verwolde, deel 3.

  5. Kruukskes met As. Een nederzetting met bijbehorend grafveld op het Hessenveld te Wehl, eind tweede tot eind vierde eeuw na Christus, november 1997.

  6. Venster op het Verleden. Didam-Kollenburg in de Laat-Romeinse tijd, december 2001.

Wilt u meer weten over de door de H.A.S. uitgegeven publicaties ga dan naar publicaties.

Over deze site

Met deze flink uitgebreide versie van de eerste liemersverleden site gaat een grote wens van ons, deels, in vervulling. Al jaren leeft bij ons de gedachte om eens een herziene uitgave van Oost-Gelderland archeologisch bekeken, in 1978 samengesteld en geschreven door R. Borman en P. Frederiks, uit te geven. Er is in die ruim twintig jaar op archeologisch gebied in Oost-Gelderland zoveel gebeurd, dat het een schier onmogelijke zaak lijkt om dat allemaal overzichtelijk in één boek te kunnen publiceren. Helaas ontbreekt daarvoor ook de tijd, zoals bij zoveel dingen. Daarom hebben we ons maar beperkt tot de streek die van oudsher als de Liemers bekend staat. Maar omdat een publicatie ook dan nog veel tijd vergt, kwamen we op het idee om ze in ieder geval al eens door middel van een website wereldkundig te maken. Niet alleen recent onderzoek komt aan de orde, maar ook vondsten en onderzoeken die in het grijze verleden zijn gedaan, komen aan bod. Daarbij zitten soms zaken die nog nooit of bijna nergens zijn gepubliceerd.
We hebben besloten niet te wachten totdat we alles (als dat al mogelijk mocht zijn) bijeen hebben. De site zoals u die nu voor u ziet is dan ook nog lang niet af. Toch hopen wij dat wij velen al een plezier doen met deze site.
Een extra dimensie kreeg de site toen bleek dat ook het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg bij ons wilde aanhaken. Geen gekke gedachte als we ons realiseren dat daardoor nog meer historische gegevens bij elkaar te vinden zullen zijn. Omdat ook het streekarchivariaat Regio Achterhoek nog niet over een eigen site beschikte, waren zij ook hier te vinden. Per 1.1.2005 is dat onderdeel verhuisd naar www.achterhoeksarchief.nl.
De rubrieken van de verschillende archiefdiensten bevatten momenteel hoofdzakelijk algemene informatie betreffende de lokatie, de openingstijden of de meest geraadpleegde bronnen. Het ligt in de bedoeling om ook inventarissen (zie bijvoorbeeld Westervoort), historische informatie (zie Wehl) of een fotovragenrubriek (zie Doesburg) eraan toe te voegen. Dit zal echter nog de nodige tijd kosten. In stappen zal dus ook het onderdeel archieven gestaag groeien.
De meeste foto's, tekeningen etc. zijn in het bezit van of gemaakt door de H.A.S.. In sommige gevallen zijn ze afkomstig van derden die daarvoor hun toestemming hebben verleend. Mocht er om de een of andere reden hierbij toch iets fout zijn gegaan, dan verzoeken wij u alsnog contact met ons op te nemen.
 

Laatste update

Een website als deze is nooit af. Er zullen bijvoorbeeld met enige regelmaat nieuwe vondsten worden geplaatst of een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld metaalbewerking) wordt verder uitgediept. Ook de pagina's met informatie betreffende de archieven zullen worden uitgebreid. Op deze pagina ziet u steeds de laatste stand van zaken met betrekking tot de website.

Datum Wijziging
9 december 2013 Bekendmaking sluiting locatie Doesburg op vrijdag per 1.1.2014. Zie pagina Doesburg.
29 oktober 2012 Bekendmaking winnaar loterij Dag van de Geschiedenis op de nieuwspagina.
11 september 2012 Bij voldoende belangstelling verzorgt het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg vanaf 6 november 2012 een cursus lezen van oud schrift voor beginners. Zie voor meer informatie de pagina Nieuws
13 augustus 2012 Het archief in Duiven is maandag 20 augustus 2012 de gehele dag gesloten.
12 december 2012 Archief Zevenaar gesloten op dinsdag 27 december 2011. Archief Duiven op maandag 2 januari 2012 vanaf 10.00 uur geopend en op 9 januari 2012 vanaf 12.30 uur gesloten.
Archief Doesburg op donderdag 29 december 2011 en vrijdag 30 december 2011 geopend. Wel graag vooraf afspraak maken.
19 november 2011  Transcriptie Doesburgse stadsrekeningen (1389-1424) met voorwoord en hulpmiddelen toegevoegd. Zie pagina Doesburg.
22 september 2011 - Bij voldoende belangstelling verzorgt het streekarchivariaat vanaf november een cursus    paleografie voor beginners. Zie pagina Nieuws.
22 september 2011 - Diverse mededelingen verwijderd of aangepast.
7 september 2011 - Het archief in Doesburg doet op 10 september 2011 mee met de Open Monumentendag. Zie voor meer informatie de nieuwspagina.
september 2011 - Archieven voormalige gemeenten Wehl en Didam naar Doetinchem per 13.09.2011. Zie ook de nieuwspagina.
8 juli 2011 - Het archief in Doesburg is in de vakantie gesloten van 1 tot en met 5 augustus
14 april 2011 - Vermelding sluiting studiezalen met de naderende feestdagen (zie nieuws)
28 september 2009 - Aanvulling site Oudheidkundige Vereniging Wehl: programma winterseizoen
24 juli 2009 - Scans van geboorteakten Westervoort 1904-1906 aan de index gekoppeld.
24 juli 2009 - Scans van geboorteakten Wehl 1893-1899, 1901-1902 aan de index gekoppeld.
24 juli 2009 - Scans van overlijdensakten Doesburg 1921-1922 aan de index gekoppeld.
23 juli 2009 - Index op bevolkingsregister Angerlo 1829-1938 geplaats.
23 juli 2009 - Mededeling i.v.m. vakantiesluiting geplaatst.
23 juli 2009 - Scans van overlijdensakten Angerlo 1924 aan de index gekoppeld.
26 juni 2009 - Scans van overlijdensakten Doesburg 1917-1920 aan index gekoppeld.
23 juni 2009 - Scans van overlijdensakten Angerlo 1954-1955 aan index gekoppeld.
23 juni 2009 - Index huwelijksakten Westervoort uitgebreid met de jaren 1933-1940.
17 juni 2009 - Index geboorteakten Westervoort uitgebreid met 1903-1912.
12 juni 2009 - Scans van overlijdensakten Westervoort 1957-1958 aan index gekoppeld.
5 juni 2009 - Scans van overlijdensakten Westervoort 1954-1956 aan index gekoppeld.
3 juni 2009 - Scans van overlijdensakten Westervoort 1951-1953 aan index gekoppeld.
27 mei 2009 - Index overlijdensakten Westervoort uitgebreid met 1951-1960.
20 mei 2009 - Scans van overlijdensakten Westervoort 1948-1950 aan index gekoppeld.
14 mei 2009 - Scans van overlijdensakten Westervoort 1945-1947 aan index gekoppeld.
14 mei 2009 - Archief Doesburg gesloten op 21 en 22 mei 2009!
9 mei 2009 - Scans van overlijdensakten Westervoort 1943-1944 aan index gekoppeld.
29 april 2009 - Scans van overlijdensakten Westervoort 1941-1942 aan index gekoppeld.
24 april 2009 - Gewijzigde openingstijden i.v.m. Koninginnedag en 1 mei, en 4 en 5 mei
16 maart 2009 - Bevolkingscijfers Wehl aangevuld
4 maart 2009 - TV-Gelderland maakt opnamen bij stadsarchief te Doesburg
15 december 2008 - Archief te Doesburg nu ook op afspraak op maandag-woensdag geopend! Zie Nieuws
15 december 2008 - Diverse kleine aanpassingen
14 augustus 2008 - Scans van overlijdensakten Wehl 1920-1922 aan index gekoppeld.
12 augustus 2008 - Scans van overlijdensakten Wehl 1916-1919 aan index gekoppeld.
12 augustus 2008 Stadsarchief Doesburg op 29.08.2008 om 12.30 uur gesloten (afscheid dhr. E. Nijland)
21 juli 2008 - Scans van overlijdensakten Wehl 1910-1912 aan index gekoppeld.
16 juli 2008 - Scans van overlijdensakten Wehl 1907-1909 aan index gekoppeld.
13 juli 2008 - Scans van overlijdensakten Wehl 1905-1906 aan index gekoppeld.
9 juli 2008 - Scans van overlijdensakten Wehl 1903-1904 aan index gekoppeld.
8 juli 2008 - Nieuws betreffende vakantiesluiting te Zevenaar en Duiven.
21 juni 2008 - Concordanties op huisnummering Angerlo en Lathum/Giesbeek geplaatst.
21 juni 2008 - Inventaris nieuw-archief Angerlo (1811-1941) als PDF document geplaatst.
21 juni 2008 - Inventaris nieuw-archief Westervoort (1814-1935) als PDF document geplaatst.
21 juni 2008 - Inventaris nieuw-archief Didam (1811-1939) als PDF document geplaatst.
20 juni 2008 - Inventaris nieuw-archief Duiven (1811-1939) als PDF document geplaatst.
20 juni 2008 - Inventaris oud archief Wehl (1722-1816) als PDF document geplaatst.
5 april 2008 - Index huwelijken Angerlo 1811-1936 toegevoegd. Hiermee zijn alle indexen op de registers van de Burgerlijke Stand van de bij onze dienst aangesloten gemeenten via de website te raadplegen. Zie ook de pagina Nieuws.
5 april 2008 - Index geboorten Duiven 1811-1912 toegevoegd
5 april 2008 - Index huwelijken Duiven 1811-1932 toegevoegd
31 maart 2008 - Index geboorten Didam 1811-1912 toegevoegd
31 maart 2008 - Index overlijden Herwen en Aerdt 1811-1960 toegevoegd
27 maart 2008 - Index huwelijken Herwen en Aerdt 1813-1932 toegevoegd
27 maart 2008 - Index geboorten Herwen en Aerdt 1813-1912 toegevoegd
14 januari 2008 - Scans van overlijdensakten Pannerden 1945 toegevoegd
20 november 2007 - Index geboorten Pannerden 1818-1912 toegevoegd
20 november 2007 - Index huwelijken Pannerden 1818-1922 toegevoegd
20 november 2007 - Index huwelijken Westervoort 1811-1932 toegevoegd
30 september 2007 - Scans van overlijdensakten Pannerden 1948, 1949, 1951, 1952 aan index gekoppeld
26 september 2007 - Scans van overlijdensakten Pannerden 1950 aan index gekoppeld
16 september 2007 - Scans van overlijdensakten Didam 1937 aan index gekoppeld
9 september 2007 - Scans van overlijdensakten Didam 1936 aan index gekoppeld
5 september 2007 - Resterende deel index overlijden Westervoort 1813-1872 toegevoegd
1 september 2007 - Scans van overlijdensakten Didam 1935 aan index gekoppeld
31 augustus 2007 - Scans van overlijdensakten Didam 1934 aan index gekoppeld
30 augustus 2007 - Scans van overlijdensakten Didam 1933 aan index gekoppeld
21 augustus 2007 - Scans van huwelijksakten Doesburg 1923 aan index gekoppeld
18 augustus 2007 - Scans van huwelijksakten Doesburg 1924 aan index gekoppeld
19 juli 2007 - Scans van overlijdensakten Duiven 1923-1925 en 1927 aan index gekoppeld
16 juli 2007 - Scans van overlijdensakten Wehl 1913-1915 aan index gekoppeld
16 juli 2007 - Scans van overlijdensakten Pannerden 1898 aan index gekoppeld
16 juli 2007 - Scans van overlijdensakten 1926 aan index gekoppeld
16 juli 2007 - Scans van overlijdensakten Angerlo 1909-1910 en 1931 aan index gekoppeld
12 juli 2007 - Scans van geboorteakten Wehl 1900 aan index gekoppeld
12 juli 2007 - Scans van overlijdensakten Duiven 1941 aan index gekoppeld
12 juli 2007 - Scans van overlijdensakten Doesburg 1941 aan index gekoppeld
9 juli 2007 - Index overlijden Doesburg 1893-1960 toegevoegd
9 juli 2007 - Index overlijden Duiven 1816-1960 toegevoegd
9 juli 2007 - Het draaiende everzwijn bij Didam-Kollenburg (archeologie) werkt weer!
7 juli 2007 - Scans van overlijdensakte Wehl 1923-1926 aan index gekoppeld
7 juli 2007 - Scans van huwelijksakten Doesburg 1922 aan index gekoppeld
5 juli 2007 - Scans van overlijdensakten Zevenaar 1946 aan index gekoppeld
5 juli 2007 - Scans van overlijdensakten Wehl 1927-1929 aan index gekoppeld
1 juli 2007 - Diverse kleine verbeteringen en mededelingen i.v.m. vakantie (Duiven en Zevenaar)
30 juni 2007 - Scans van overlijdensakten Wehl 1930-1932 aan index gekoppeld
26 juni 2007 - Scans van overlijdensakten Wehl 1933-1935 en Didam 1939 aan index gekoppeld
20 juni 2007 - Scans van overlijdensakten Wehl 1940-1944 aan index gekoppeld
17 juni 2007 - Scans van overlijdensakten Didam 1948 en 1949 aan index gekoppeld
15 juni 2007 - Scans van overlijdensakten Didam 1938 en 1950 aan index gekoppeld.
14 juni 2007 - Scans van overlijdensakten Pannerden 1953-1956 aan index gekoppeld
13 juni 2007 - Scans van overlijdensakten Pannerden 1936 aan index gekoppeld
12 juni 2007 - Scans van overlijdensakten Westervoort 1933-1937 aan index gekoppeld
10 juni 2007 - Scans van overlijdensakten Westervoort 1938, 1939 en 1940 aan index gekoppeld
5 juni 2007 - Index overlijden Westervoort 1873-1950 toegevoegd
5 juni 2007 - Index geboorten Westervoort 1813-1902 toegevoegd
5 juni 2007 - Index huwelijken Doesburg 1811-1932 toegevoegd
5 juni 2007 - Index overlijden Pannerden 1903-1960 toegevoegd
19 mei 2007 - Scans van overlijdensakten Wehl 1947 aan index gekoppeld
19 mei 2007 - Restant scans overlijdensakten Wehl 1946 toegevoegd aan index
18 mei 2007 - Scans van overlijdensakten Pannerden 1899 en 1900 aan index gekoppeld.
18 mei 2007 - Scans van overlijdensakten Wehl 1936 en 1937 aan index gekoppeld
17 mei 2007 - Scans van overlijdensakten Wehl 1938 en 1939 aan index gekoppeld
15 mei 2007 - Enkele aanpassingen en restant scans overlijden Wehl 1945 toegevoegd aan index.
3 mei 2007 - Enkele verbeteringen index Wehl overlijden aangepast
15 april 2007 - Aanvulling pagina OVW i.v.m. fototentoonstelling
1 april 2007 - Enkele kleine aanpassingen
18 maart 2007 - Scans van overlijdensakten Wehl 1945 en 1946 aan namen gekoppeld. Nog niet compleet.
16 maart 2007 - Scans van geboorteakten Wehl 1813 aan namen gekoppeld
15 maart 2007 - Scans van overlijdensakten Wehl 1948 aan namen gekoppeld
13 maart 2007 - Index overlijden Zevenaar 1811-1950 toegevoegd
13 maart 2007 - Index overlijden Pannerden 1818-1902 toegevoegd
26 februari 2007 - Scans van overlijdensakten Wehl 1949 aan namen gekoppeld
22 februari 2007 - Scans van overlijdensakten Angerlo 1941, 1942, 1944-1949 aan namen gekoppeld
21 februari 2007 - Scans van overlijdensakten Wehl 1950 aan namen gekoppeld
21 februari 2007 - Scans van overlijdensakten Angerlo 1943 aan namen gekoppeld
14 februari 2007 - Veertigtal scans van geboorteakten Wehl 1812 aan namen gekoppeld
13 februari 2007 - Index overlijden Wehl uitgebreid met jaren 1810-1813!!
10 februari 2007 - Index geboorten Wehl uitgebreid met jaren 1810-1813!!
10 januari 2007 - Enkele overlijdensakten Angerlo 1942 aan index gekoppeld
29 december 2006 - Enkele kleine aanpassingen
24 december 2006 - Aanvulling website OVW i.v.m. publicatie boek onderwijs
31 oktober 2006 - Enkele kleine aanpassingen.
8 oktober 2006 - Nieuws betreffende Landelijke Archievendag op 14 oktober. Doesburg ook geopend.
29 juli 2006 - Enkele kleine aanpassingen. Tijdelijke verandering openingstijden Doesburg (3/8 en 4/8)
juli 2006 - Enkele onderwerpen aan ABC Oud Wehl toegevoegd
30 maart 2006 - Op de Wehl pagina ABC Oud Wehl geplaatst (grotendeels)
16 februari 2006 - Onderdeel Oudheidkundige Vereniging Wehl aangepast
14 december 2005 - Mededelingen gewijzigde openingstijden Zevenaar (26/12) en Duiven (2/1/2006)
7 november 2005 - index overlijden Wehl beschikbaar
3 november 2005 - Enkele kleine wijzigingen en aanvullingen
24 oktober 2005 - Index huwelijken Wehl beschikbaar
8 oktober 2005 - Tien overlijdensakten Burgerlijke Stand Angerlo 1941 toegevoegd
25 september 2005 - Aanvulling diverse onderdelen Oudheidkundige Vereniging Wehl
22 september 2005 - Aanvulling nieuws Oudheidkundige Vereniging Wehl. Fragment Wehl film!
31 mei 2005 - Aanpassing openingstijden archief Doesburg. Nu ook open op donderdag.
19 mei 2005 - Index huwelijken Zevenaar beschikbaar
14 april 2005 - Inventaris Nieuw Archief Wehl toegevoegd en nieuws Oudheidkundige Ver. Wehl
25 februari 2005 - Index op het Didamse bevolkingsregister toegevoegd
30 januari 2005 - Enkele kleine wijzigingen en aanvullingen (kranten Wehl) onder historische informatie Wehl
1 januari 2005 - Onderdeel streekarchivariaat Regio Achterhoek verwijderd
- Nieuwe openingstijden De Liemers en Doesburg
27 november 2004 - Aanvulling pagina OVW en historische gegevens Wehl
25 november 2004 - Aankondiging avondopenstelling archief Doetinchem
8 november 2004 - Aanvulling historische (bevolkings)gegevens Wehl
30 oktober 2004 - Enkele kleine wijzigingen op pagina OVW en historische gegevens Wehl
27 oktober 2004 - Nieuwspagina's archiefdiensten aangepast plus enkele kleine wijzigingen
14 oktober 2004 - Archiefpagina gemeente Steenderen aangepast i.v.m. verhuizing archief naar Doetinchem.
7 oktober 2004 - Diverse kleine wijzigingen. Plaatsen foto's bij skelet Diepenbroek.
22 september 2004 - Archiefpagina gemeente Gendringen aangepast i.v.m. verhuizing archief
18 september 2004 - Lezingprogramma OVW gewijzigd
9 september 2004 - Indexen geboorten Doesburg en Zevenaar beschikbaar
7 augustus 2004 - Indexen geboorten Didam en geboorten Wehl beschikbaar
5 augustus 2004 - Indexen Burgerlijke Stand Didam en Angerlo deels online beschikbaar gesteld
17 juni 2004 - Diverse kleine wijzigingen en aanvullingen.
28 april 2004 - De historische informatiepagina van Didam aangevuld met enige bevolkingsgegevens.
29 maart 2004

- De historische informatiepagina van Doesburg aangevuld met enkele stadsplattegronden.

15 maart 2004 - Aanvulling nieuwspagina streekarchivariaat Regio Achterhoek
10 maart 2004 - Aanpassing site van de gemeente Groenlo i.v.m. overbrenging archief
4 februari 2004 - Diverse kleine wijzigingen. Nieuws betreffende archief Groenlo.
14 januari 2004 - Opening raadpleeglocatie Didam
7 januari 2004 - Informatie/nieuws over nieuwe raadpleeglocatie in bibliotheek Didam
   
   
29 oktober 2002 - Plaatsing website www.liemersverleden.nl nieuwe stijl

Terug naar de vorige pagina