Liemers Verleden Archieven Historische info Doesburg

Historische informatie Doesburg

Literatuur
Oudste vermelding van Doesburg

Historische kaarten
Van de stad Doesburg kennen we diverse plattegronden, gedrukte- of manuscriptkaarten uit verschillende perioden. Soms werden ze, bijvoorbeeld met die van andere Gelderse steden, in drukvorm uitgegeven.
De afbeeldingen mogen zonder toestemming worden gebruikt voor werkstukken, scripties etc. door scholieren en studenten. Een correcte bronvermelding hoort er natuurlijk altijd bij. Voor alle andere vormen van publicatie, ook voor internetsites, dient men schriftelijke toestemming te hebben van het bestuur van de Historische en Archeologische Stichting.

Bevolkingsgegevens
In Doesburg woonden op het eind van de vijftiende eeuw een kleine tweeduizend zielen.; in de zestiende eeuw ongeveer honderd meer. In de zeventiende en achttiende eeuw waren er in de stad ruim zeshonderd huizen, hetgeen, zeker wanneer we het garnizoen meetellen, een bevolkingsaantal van zo'n 2500 zou impliceren.
De eerste exacte gegevens dateren van 1809, in welk jaar 596 huizen te boek stonden, die bewoond werden door 1416 Hervormden, 859 Rooms-Katholieken, 68 Lutheranen en 31 Joden, in totaal dus 2374 zielen. Het aantal inwoners steeg vervolgens tot -  afgerond - 3700 in 1850, 4500 in 1900 en 5100 in 1940. Hierbij is evenwel geen rekening gehouden met het tot 1920 bestaan hebbende garnizoen. De daartoe behorende manschappen en hun vrouwen konden in aantal variŽren van circa vijftig tot meer dan vierhonderd.

(Bron: Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg, door J.W. van Petersen. Zutphen, 1989.)

Komen en gaan van militairen (1579-1810)
Door onze vrijwilliger, dhr. R. Gaspar, werden diverse bronnen betreffende te Doesburg gelegerde militairen uit het oud-archief Doesburg bijeen gebracht, bewerkt en getranscribeerd en op naam toegankelijk gemaakt. Het betreft hier de periode 1579-1810. Vanaf blz. 118 is er een index op naam. download "invwehl.pdf", ca. 112Kb

Terug naar de vorige pagina