Liemers Verleden Archieven Inleiding Burgerlijke Stand

Inleiding Bevolkingsregister Wehl

De index op het bevolkingsregister is nog NIET compleet. Slechts enkele delen zijn momenteel beschikbaar. De rest volgt zo spoedig mogelijk!

De index het bevolkingsregister van de (voormalige) gemeente Wehl is gemaakt met behulp van de originele registers die zich in het archief te Doesburg bevinden.
De index is bedoeld als een snelle toegang tot de gegevens. U kunt met de gevonden gegevens naar het archief te Doesburg, waar de registers zich bevinden, om de desbetreffende registers (met behulp van microfiches) te raadplegen.
U zult er rekening mee moeten houden dat de index in sommige gevallen andere gegevens oplevert dan die bijvoorbeeld in de Burgerlijke Stand te vinden zijn. Het is bekend dat in de beginjaren de bevolkingsregisters niet nauwkeurig werden bijgehouden.

Met name de eerste delen van het bevolkinsregister zijn niet uniform en consequent bijgehouden. Zo zult u bij sommige personen geen of slechts een gedeeltelijk geboortedatum aantreffen. Daar waar in de registers bijvoorbeeld alleen 1870 vermeld wordt, hebben wij om technische redenen er 01.01 voor geplaatst.
Ook heeft men in plaats van de geboortedatum soms alleen de leeftijd vermeld. Met behulp van de onderstaande lijst kunt u zien in welke periode een bepaald register in gebruik was. Zo is de leeftijd of geboortedatum nog bij benadering te herleiden.

Helaas is het eerste deel niet compleet bewaard gebleven.

Let op: achternamen met voorvoegsels d' of 't (bijv. Ancona, d' en Haaff, van 't) zijn in de index opgenomen in de vorm van d en t (dus bijv. Ancona, d en Haaff, van t). Bij het zoeken kunt u overigens het beste geen voorvoegsels invoeren.


De index van het bevolkingsregister van Wehl kunt u via de link hieronder opvragen.

Naar de index van het bevolkingsregister

Terug naar de vorige pagina