Liemers Verleden Archieven Nieuws

Nieuws

Met ingang van 1 januari 2014 is de locatie Doesburg op vrijdag gesloten! Alleen op donderdag is er dan nog een reguliere openstelling. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is het archief nog wel te bezoeken, maar alleen na (telefonische) afspraak met de streekarchivaris, dhr. A. Koster.

24 oktober 2013
Vandaag is de herziene versie van de inventaris van het Oud Archief Zevenaar (1501-1816) aan de pagina Zevenaar toegevoegd.

21 september 2012
Sinds kort kunt u ons ook vinden op Facebook.

14 september 2012
Vandaag zijn de voorlopige inventaris van het archief van de voormalige gemeente Herwen en Aerdt, 1811-1940, en de provisorische plaatsingslijst van het archief van de voormalige gemeente Pannerden, 1818-1936, op de site geplaatst.
 

Cursus lezen van oud schrift voor beginners, seizoen 2012-2013
Het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is van plan om bij voldoende belangstelling op dinsdag 6 november 2012 te starten met een cursus lezen van oud schrift voor beginners.
De cursus zal bestaan uit tien lesavonden (van 19.30 uur - 21.30 uur) en wordt gegeven in Doesburg door de streekarchivaris, dhr. Alex Koster. De cursus zal om de veertien dagen plaatsvinden. De kosten bedragen 70 euro p.p. incl. koffie/thee en kopieën.
Het aantal deelnemers zal maximaal 12 zijn, dus vol is vol!

Aanmelden kan vanaf heden bij het streekarchivariaat:
tel. 0313-481319
E-mail: sald@freeler.nl

Transcriptie stadrekeningen Doesburg (1389-1424) online!
Onze vrijwilliger dhr. R. Gaspar heeft een gedeelte van de oudste stadsrekeningen van Doesburg getranscribeerd. Het betreft de periode 1404 tot en met 1424. Tevens zijn de oudere stadrekeningen die door A.J. van de Ven (1389/1390) en R.A.D. Renting (1400/1403) getranscribeerd zijn online toegankelijk gemaakt.

 

Zaterdag 10 september 2011 Open Monumentendag te Doesburg
Op zaterdag 10 september is ook de locatie Doesburg van het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg geopend. Van 10.00 - 16.00 uur wordt u het volgende programma geboden:
- Ieder half uur wordt er door een van de archivarissen een rondleiding verzorgd in archiefkluis. Normaal is deze ruimte alleen voor het personeel toegankelijk.
- Er is een tentoonstelling ingericht in het kader van het landelijke thema: oud gebouw - nieuw gebruik.
- Er worden boeken uit de collectie van het streekarchivariaat (dubbele en overtollige boeken) verkocht. Een mooie kans om u bibliotheek aan te vullen!
- Met behulp van een beamer worden tientallen foto's van met name (sport)verenigingen en scholen getoond. Van veel foto's is niet bekend wanneer ze gemaakt zijn of wie er op staan. Met behulp van de bezoekers hopen we namen te kunnen achterhalen.

U bent van harte welkom!

Archieven van de voormalige gemeenten Didam en Wehl naar Doetinchem!
Op dinsdag 13 september 2011 gaan de openbare en overgedragen archieven van de voormalige gemeenten Didam en Wehl naar de nieuwe archiefbewaarplaats van het erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem. Dat betekent dat u na ruim vijftig jaar (Wehl) en vijftien jaar (Didam) voor uw onderzoek niet meer bij ons terecht kunt, maar bij onze collega's in Doetinchem.
Voor het raadplegen van de registers van de Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters en de gezinsbladen (deels m.b.v. microfiches) kunt u voorlopig nog wel in Doesburg terecht.

Oktober 2010
Zaterdag 16 oktober wordt weer de Nationale Archievendag gehouden. Voor het eerst hebben de vier oost-gelderse archiefdiensten dit jaar de handen ineen geslagen. In het nieuwe gebouw van het Waterschap Rijn en IJssel zullen de diensten tonen wat er zoal in de bewaarplaatsen over het thema van dit jaar "Water en Land" te vinden is.
Op www.wrij.nl/archievendag kunt u meer informatie vinden.

Juli 2010
In verband met de zomervakantie is de locatie Doesburg (voor onderzoek in de archieven van Doesburg, Didam, Wehl, Angerlo en Westervoort) gesloten van maandag 26 juli tot en met vrijdag 6 augustus 2010. De locatie Duiven is op 2 augustus en de locatie Zevenaar op 3 augustus 2010 wegens vakantie gesloten!

21 april 2010
Dinsdag 20 april organiseerden het Waterschap Rijn en IJssel, het Regionaal Archief Zutphen, het Achterhoeks Archief en het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg voor de tweede keer een dag voor de DIV-medewerkers van alle aangesloten gemeenten. De organisatie kon, wederom, terugzien op een geslaagde en leerzame dag. Voor de foto's, klik op onderstaande link. Er start een diavoorstelling. Klik rechtsonder op full screen.

April 2010
Het archief van de gemeente Westervoort is vanaf 12 april 2010 niet meer te Duiven te raadplegen. Voor onderzoek dient men naar de archiefbewaarplaats van Doesburg te gaan. Zie pagina Doesburg voor de openingstijden.

Maart 2010
Vrijdag 2 april 2010 (Goede Vrijdag) is het archief te Doesburg de gehele dag gesloten.

December 2009
Donderdag 24 december is het archief te Doesburg vanaf 12.30 uur voor het publiek gesloten. Donderdag 31 december zijn wij de gehele dag gesloten.

Maandag 28 december is het archief te Duiven de gehele dag gesloten.
Dinsdag 29 december is het archief te Zevenaar de gehele dag gesloten.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goed en vooral gezond 2010.

Donderdag 17 september 2009
Zaterdag 19 september 2009 is er van 10.00-16.00 uur een zogenaamde werkstukkendag op het archief te Doesburg, Nieuwstraat 4. Scholieren en studenten van alle soorten onderwijs kunnen op die dag bij ons terecht voor onderwerpen of materiaal voor werkstukken die voor school moeten worden gemaakt. In het vele, vaak digtiaal, beschikbare materiaal kan er gezocht worden naar foto's, kaarten, prenten, ansichtkaarten, bouwtekeningen etc. etc. Ook is er volop gelegenheid voor het doen van archiefonderzoek. De medewerkers van het archief staan de gehele dag klaar voor het helpen bij het onderzoek of het aandragen van materiaal.
En wat ook belangrijk is: Er zijn geen kosten aan verbonden! Denk er wel aan om een USB-stick mee te brengen. Voor meer informatie, klik hier.

Vrijdag 24 juli 2009
Vandaag zijn ook de scans van de geboorteakten van Westervoort 1904-1906 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

Vrijdag 24 juli 2009
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Doesburg 1921-1922 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!
Vandaag zijn ook de scans van de geboorteakten van Wehl 1893-1899 en 1901-1902 aan de index gekoppeld.
Lees voor gebruik ook de Inleiding!
 

Donderdag 23 juli 2009
Vandaag is de index op het bevolkingsregister van de (voormalige) gemeente Angerlo over de periode 1829-1938 toegevoegd.
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Angerlo 1924 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

Vrijdag 26 juni 2009
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Doesburg 1917-1920 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

Dinsdag 23 juni 2009
Vandaag is de index op de huwelijksakten van de gemeente Westervoort uitgebreid met de jaren 1933-1940 en werden de scans van de overlijdensakten van Angerlo 1954-1955 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

Woensdag 17 juni 2009
Vandaag is de index op de geboorteakten van de gemeente Westervoort uitgebreid met de jaren 1903-1912.

Vrijdag 12 juni 2009
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Westervoort 1957-1958 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

Vrijdag 5 juni 2009
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Westervoort 1954-1956 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

Woensdag 3 juni 2009
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Westervoort 1951-1953 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

Woensdag 27 mei 2009
Vandaag is de index op de overlijdensakten van de gemeente Westervoort uitgebreid met de jaren 1951-1960.

Woensdag 20 mei 2009
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Westervoort 1948-1950 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

Donderdag 14 mei 2009
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Westervoort 1945-1947 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2009 is het archief te Doesburg de gehele dag gesloten!

Zaterdag 9 mei 2009
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Westervoort 1943-1944 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

Woensdag 29 april 2009
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Westervoort 1941-1942 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

Op donderdag 30 april 2009 en vrijdag 1 mei 2009 is het archief te Doesburg de gehele dag gesloten!
Op maandag 4 mei 2009 is het archief te Duiven de gehele dag gesloten.
Op dinsdag 5 mei 2009 is het archief te Zevenaar de gehele dag gesloten.

Dinsdag 7 april 2009 vond in de Burgerzaal te Zutphen de eerste oostgelderse DIV-dag plaats, georganiseerd door het Achterhoeks Archief, Regionaal Archief Zutphen, Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg en het Waterschap Rijn en IJssel. D.m.v. lezingen door enkele sprekers en vier workshops werden actuele thema's betreffende de documentaire informatie voorziening met medewerkers van de aangesloten gemeenten besproken.
De organisatie kan terugzien op een geslaagde dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Voor foto's zie: www.mijnalbum.nl/Album=TYTMFJQI

 

Foto: E. de Geest

5 maart 2009 Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg bij TV-Gelderland
Op vrijdag 20 februari jl. was een filmploeg van TV-Gelderland op bezoek bij de lokatie Doesburg van het Streekarchivariaat. Ten behoeve van het programma "Dit was toen" werden er opnamen gemaakt van enkele archiefstukken en krantenartikelen die betrekking hebben op de Watersnoodramp van 1953. Uit Doesburg vertrokken op 1 februari 1953 spontaan enkele jongens van zeilvereniging  De Oude IJssel, van het Schippersinternaat uit Dieren en enkele zeeverkenners uit Dieren, naar het rampgebied. Zij wisten 266 mensen te redden. Jan Westenberg uit Doesburg vertelt over wat hij die dag heeft meegemaakt.
Uitzending: donderdag 5 maart op TV-Gelderland om 18.20 uur. Dit programma wordt elk uur herhaald.

20 februari 2009
Diverse mededelingen op site van de Oudheidkundige Vereniging Wehl, met name betreffende de lezing van maandag 2 maart. Let op: aanvang 19.30 uur i.v.m. de jaarvergadering!

10 januari 2009
Diverse mededelingen op site van de Oudheidkundige Vereniging Wehl, met name betreffende lezing van maandag 12 januari.

15 december 2008
Met ingang van 5 januari 2009 is het archief te Doesburg (waar de archieven van Doesburg, Didam, Wehl en Angerlo zijn ondergebracht) ook op maandag, dinsdag en woensdag geopend. Dit kan echter alleen na (telefonische) afspraak met de streekarchivaris, dhr. A. Koster (tel. 0313-481349).

30 oktober 2008
Vandaag is het archief te Doesburg de gehele dag gesloten i.v.m. het afscheid van de streekarchivaris, dhr. J.W. van Petersen.

14 augustus 2008
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten Wehl 1920-1922 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

12 augustus 2008
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten Wehl 1916-1919 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

Vrijdag 29 augustus 2008 is het stadsarchief Doesburg vanaf 12.30 uur gesloten!

21 juli 2008
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Wehl 1910-1912 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

16 juli 2008
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Wehl 1907, 1908 en 1909 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik de
Inleiding!

13 juli 2008
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Wehl 1905 en 1906 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de
Inleiding!

13 juli 2008
Er is een nieuwe cultuurnota van de gemeente Doetinchem in ontwikkeling. Klik op de navolgende link (PDF document): cultuurnota.

9 juli 2008
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Wehl 1903 en 1904 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de
Inleiding!

8 juli 2008
In verband met de zomervakantie is het archief te Duiven op de maandag 14, 21 en 28 juli gesloten. Voor stamboomonderzoek kan men uiteraard ook op donderdag en vrijdag te Doesburg terecht.
Het archief te Zevenaar is op dinsdag 15, 22 en 29 juli alleen 's morgens op afspraak geopend!

21 juni 2008
Door dhr. Bertus Bruins, vrijwilliger bij het streekarchivariaat, werden zogenaamde concordanties van de huisnummering in de periode 1826-1951 gemaakt. De eerste van
Angerlo, de tweede van Lathum en Giesbeek. Behalve de opeenvolgende huisnummers zijn ook de namen en de beroepen van de hoofdbewoners uitgezocht.

21 juni 2008
Eveneens vanaf nu beschikbaar als PDF document:
- Inventaris van het
nieuw-archief van Didam, 1811-1939
- Inventaris van het
nieuw-archief van Westervoort, 1814-1935
- Inventaris van het
nieuw-archief van Angerlo, 1811-1941

20 juni 2008
Ook vanaf vandaag beschikbaar: diverse bronnen betreffende te Doesburg gelegerde militairen in de periode 1579-1810, werden door vrijwilliger R. Gaspar getranscribeerd en d.m.v. een index op de namen (vanaf blz. 118) toegankelijk gemaakt. Dit bestand is te vinden op de
archiefpagina van Doesburg, onder historische informatie. Let op: het downloaden van het bestand kan enige tijd in beslag nemen vanwege de omvang.

20 juni 2008
Vanaf vandaag als PDF document verkrijgbaar en thuis integraal te printen:
- Inventaris van het
oud-archief Wehl, 1722-1816
- Inventaris van het
nieuw-archief Duiven, 1811-1939

17 april 2008
Bij het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg zijn twee interessante vacatures: voor adjunct-streekarchivaris en voor archivaris.

5 april 2008
Vandaag zijn weer enkele indexen op de akten van de Burgerlijke Stand toegevoegd:
- geboorten Duiven 1811-1912
- huwelijken Duiven 1811-1932
- huwelijken Angerlo 1811-1936
Met de hierboven genoemde indexen zijn nu alle registers van de Burgerlijke Stand van de bij het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg aangesloten gemeenten digitaal toegankelijk gemaakt! Het gehele bestand bestaat uit ongeveer 170.000 namen. Aan dit project is door onze medewerkers en vrijwilligers enkele jaren gewerkt. Inmiddels zijn we vol goede moed al een tijd bezig met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters. Dit jaar zullen de indexen van in ieder geval Angerlo, Wehl, Westervoort en Doesburg aan die van Didam worden toegevoegd. Hou daarom deze site in de gaten. Tevens zijn er de afgelopen maanden weer veel scans gemaakt van de akten van de Burgerlijke Stand. Binnenkort zullen deze met enkele jaren tegelijk aan de namenindex worden gekoppeld.

31 maart 2008
Vandaag zijn weer enkele indexen op de akten van de Burgerlijke Stand toegevoegd:
- overlijden Herwen en Aerdt 1811-1960
- geboorten Didam 1811-1912

27 maart 2008
Vandaag zijn weer enkele indexen op de akten van de Burgerlijke Stand toegevoegd:
- geboorten Herwen en Aerdt 1813-1912
- huwelijken Herwen en Aerdt 1813-1932

20 maart 2008
Goede Vrijdag, 21 maart 2008, is het archief te Doesburg de gehele dag gesloten.

14 januari 2008
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Pannerden 1945 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de
Inleiding!

14 januari 2008
Pagina Oudheidkundige Vereniging Wehl op diverse onderdelen aangepast en uitgebreid.

11 december
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Pannerden 1946-1947 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de
Inleiding!

20 november
Vandaag zijn weer enkele indexen op de akten van de Burgerlijke Stand toegevoegd:
- geboorten Pannerden 1818-1912
- huwelijken Pannerden 1818-1922
- huwelijken Westervoort 1811-1932

10 oktober
Op pagina gemeente Duiven melding gemaakt van de open dag komende zaterdag in het kader van de Landelijke Archievendag.

30 september
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Pannerden 1948, 1949, 1951, 1952 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

26 september
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Pannerden 1950 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

16 september
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Didam 1937 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

9 september
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Didam 1936 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

5 september
Resterende deel van de index op de overlijdensakten Westervoort, 1813-1872, toegevoegd.

1 september
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Didam 1935 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

31 augustus
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Didam 1934 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!
Tevens een kaart van Wehl anno 1865 ("Kuyper-kaartje") geplaatst.

30 augustus
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Didam 1933 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

21 augustus
Vandaag zijn de scans van de huwelijksakten van Doesburg 1923 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

18 augustus
Vandaag zijn de scans van de huwelijksakten van Doesburg 1924 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

19 juli 2007
Vandaag zijn de scans van de overlijdensakten van Duiven 1923-1925 en 1927 aan de index gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

16 juli 2007
Vandaag zijn de volgende scans van akten aan de namenindex gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!
- Overlijden Pannerden 1898
- Overlijden Wehl 1913-1915
- Overlijden Angerlo 1909-1910, 1931
-
Overlijden Duiven 1926

12 juli 2007
Vandaag zijn de volgende scans van akten aan de namenindex gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

- Overlijden Doesburg 1941
- Overlijden Duiven 1941
- Geboorten Wehl 1900

9 juli 2007
Vandaag zijn de volgende indexen op de Burgerlijke Stand toegevoegd:
- Duiven overlijden 1816-1960
- Doesburg overlijden 1893-1960

7 juli 2007
Scans van overlijdensakten Wehl 1923-1926 en huwelijksakten Doesburg 1922 aan de namenindex gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

5 juli 2007
Scans van overlijdensakten Zevenaar 1946 en overlijdensakten Wehl 1927-1929 aan de namenindex gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

1 juli 2007 sluiting lokaties Duiven en Zevenaar i.v.m. vakantie
In verband met vakantie is de lokatie Zevenaar gesloten op dinsdag 3, 10 en 17 juli. De lokatie Duiven is vanwege vakantie gesloten op maandag 9 en 16 juli.

30 juni 2007
Scans van overlijdensakten Wehl 1930-1932 aan de namenindex gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

26 juni 2007
Scans van overlijdensakten Didam 1939 en overlijdensakten Wehl 1933-1935 aan de namenindex gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

25 juni 2007 Technische storing: website van zaterdagavond tot maandagmiddag niet volledig online!
Geachte bezoeker, door een technische storing bij onze provider is de website van zaterdagavond tot maandagmiddag niet in de meest recente versie raadpleegbaar geweest. U kreeg de versie van januari/februari 2007 voorgeschoteld. Mocht u onderaan de openingspagina nog geen 20 juni 2007 hebben staan, ververs dan de site d.m.v. bijvoorbeeld de F5 toets.
Op dit moment is de gehele database met namen weer raadpleegbaar inclusief eventueel daaraan gekoppelde akten. Wij excuseren ons voor eventueel ongemak dat u ondervond bij het bezoeken van onze site.

20 juni 2007
Scans van overlijdensakten Wehl 1940-1944 aan de namenindex gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

17 juni 2007
Scans van overlijdensakten Didam 1948 en 1949 aan de namenindex gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

15 juni 2007
Scans van overlijdensakten Didam 1938 en 1950 aan de namenindex gekoppeld.

14 juni 2007
Scans van overlijdensakten Pannerden 1953-1956 aan de namenindex gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

13 juni 2007
Scans van overlijdensakten Pannerden 1936 aan de namenindex gekoppeld.

12 juni 2007
Scans van overlijdensakten Westervoort 1933-1937 aan de namenindex gekoppeld. Lees voor gebruik ook de Inleiding!

10 juni 2007
Scans van overlijdensakten Westervoort 1938, 1939 en 1940 aan de namenindex gekoppeld.

5 juni 2007
Vandaag zijn er weer enkele (delen van) indexen op de Burgerlijke Stand toegevoegd. U kunt nu zoeken in meer dan 100.000 namen!
-
overlijden Pannerden 1903-1960
-huwelijken Doesburg 1811-1932
-geboorten Westervoort 1813-1902
-overlijden Westervoort 1873-1950.

19 mei 2007
Resterende scans van overlijdensakten  Wehl 1946 aan index gekoppeld. Scans van overlijdensakten Wehl 1947 aan index gekoppeld.

18 mei 2007
Scans van overlijdensakten Wehl 1936 en 1937 en Pannerden 1899 en 1900 aan index gekoppeld.

17 mei 2007
Scans van overlijdensakten Wehl 1938 en 1939 aan index gekoppeld.

15 mei 2007
Resterende scans van overlijdensakten  Wehl 1945 aan index gekoppeld.

18 maart 2007
Scans van overlijdensakten Wehl 1945 en 1946 aan de namen van de index gekoppeld. Zijn nog niet compleet. Rest volgt spoedig.

16 maart 2007
Scans van de geboorteakten Wehl 1813  aan de namen van de index gekoppeld.

15 maart 2007
Scans van de overlijdensakten Wehl 1948 aan de namen van de index gekoppeld.

13 maart 2007 Index overlijden Pannerden en overlijden Zevenaar toegevoegd
De index overlijden Pannerden van 1818-1902 is nu ook digitaal te raadplegen. Binnenkort zal ook het deel tot en met 1950 worden toegevoegd. Tevens zullen enkele akten aan de namen worden gekoppeld.
De index overlijden Zevenaar 1811-1950 is toegevoegd. Het deel tot en met 1960 volgt binnenkort.

26 februari 2007 Scans overlijden Wehl 1949 aan namen gekoppeld.

21/22 februari 2007 Nog meer scans van akten aan namen gekoppeld.
Onlangs werden scans van de overlijdensakten van de voormalige gemeente Angerlo 1941-1949 en de overlijdensakten uit 1950 van de voormalige gemeente Wehl aan de namen van de online index gekoppeld. U kunt deze thuis opvragen door op het zwarte fototoestel achter de naam te klikken. De scan is in PDF formaat en met Adobe Reader te bekijken en kan gratis geprint worden!!! Met enige regelmaat zullen er nieuwe scans aan de namen gekoppeld worden.

14 februari 2007 Veertigtal scans van akten geboorten Wehl 1812 aan namenindex gekoppeld.
Bijna alle geboorteakten uit 1812 zijn nu op te vragen in PDF formaat. Voor een voorbeeld kunt u bijvoorbeeld zoeken op Wilhelmina Lendering of Anna Mocking. Voor het opvragen van de akte klikt u op het zwarte fototoestel achter de plaatsnaam. Vervolgens kunt u thuis de akte (gratis!) printen en aan uw stamboomgegevens toevoegen. Enkele akten ontbreken nog, deze waren over twee pagina's verdeeld.

13 februari 2007 Aanvulling index overlijden Wehl met lastige jaren 1810-1813.
Evenals de uitbreiding van de index met de geboorten over 1810-1813, zijn nu de namen van de overledenen in de periode 1810-1813 toegevoegd. Voor meer informatie, zie hieronder bij 10 februari 2007.

10 februari 2007 Aanvulling index geboorten Wehl met "lastige jaren" 1810-1813!!!
De index op de geboorteakten van de voormalige gemeente Wehl is uitgebreid met de jaren 1810, 1811, 1812 en 1813. In 1812 en 1813 maakte Wehl deel uit van de gemeente Zeddam. De Wehlse geboorten uit die jaren zijn dus niet in de Wehlse, maar in de Zeddamse registers terugtevinden. Deze registers bevinden zich in het archief van de voormalige gemeente Bergh te 's Heerenberg. De akten zijn onlangs gescand en zullen binnenkort (voor een gedeelte) aan de namen van de index worden gekoppeld.
De akten van 1810 zijn in het duits en zullen ook aan de namen van de index worden gekoppeld. Van 1811 zijn nog geen akten gescand.
Tip voor de onderzoekers: let bij het zoeken op de verschillende schrijfwijzen voor de achternamen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld Berendsen, Bernsen, Berndsen; Krajevanger en Kraaijvanger; Baring en Barink etc. Ook de voornamen kunnen nog wel eens verschillen. Met name het feit dat een gedeelte van de akten in het duits en een ander gedeelte in het nederlands is opgesteld, is de oorzaak voor de verschillende schrijfwijzen.


Historische boerderij- en veldnamen in de Liemers. Deel 2. Register van de Schouwpolder Babberich en Holthuizen 1778.

Onlangs is deze uitgave verschenen onder auspiciën van het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg. Streekarchivaris J.W. van Petersen merkte in zijn ‘Ten geleide’ onder meer op: "De auteur A.W.A. Bruins heeft met deze uitgave opnieuw een bron gepubliceerd waarvoor onderzoekers van diverse disciplines hem dankbaar zullen zijn".

De reden tot het samenstellen van het boek was dat 12 november 2004 bekend werd dat de provincie Gelderland en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) goedkeuring hadden gegeven voor de bouw van de nieuwe woonwijk Groot-Holthuizen in Zevenaar-Oost. Op ruim vijftig hectare van dit gebied kunnen vanaf 2008 ongeveer 1500 woningen worden gebouwd.

In het boek wordt gememoreerd dat in vroeger tijd al landmeters aan het werk waren geweest om het gebied in kaart te brengen. In de jaren 1731-1735 was dat vaandrig-ingenieur J. Guionneau een van de vijf Ingenieur-Offiziere van het Pruisische leger die naar aanleiding van de Generalvermessung de kartering uitvoerde van het Hertogdom Kleef, waartoe het Ambt Liemers en dus ook Groot-Holthuizen destijds behoorden. Daarna de gebroeders Friederich en Balthasar Loeffler die in 1778 de Carte von der Situatione des Babberich und Holthausenschen Schau Polder vervaardigden. Tijdens de karteringswerkzaamheden van de landmeters werden de historische boerderij- en veldnamen vaak op hun kaarten in de Duitse taal vermeld omdat zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersten. De omvang van de Schouwpolder omvatte naast het dorp Babberich ook de buurtschappen: Het Kwartier, Holthuizen en Kamphuizen. De door de Pruisische landmeters in 1778 vervaardigde kaart is in het boek opgenomen en eveneens het bijbehorende register waarin de 342 percelen staan vermeld met opgave van: veld- of boerderijnaam, de naam van eigenaar of pachter en afmeting van de percelen in morgen en roeden.

Het boek breekt een lans voor het behoud van de boerderij- en veldnamen. Heel veel van deze namen zijn alleen nog maar bekend bij de oudere generatie, jongeren kennen ze niet meer, omdat door ruilverkaveling, aanleg van wegen en bouw van huizen de band die er vroeger met de grond was, nu niet meer bestaat. Daarom zijn die namen gedoemd om te verdwijnen, als men ze nu niet opschrijft. Vandaar dat alle 239 boerderij- en veldnamen die in het register van de Schouwpolder voorkomen in alfabetische volgorde worden genoemd. Zo worden deze namen bewaard voor volgende generaties en kunnen ze hulp geven aan mensen die geschiedkundig, geografisch, taalkundig en regionaal onderzoek doen. Het lijkt niet genoeg dat, als die namen eenmaal zijn opgetekend, zij maar op een paar plaatsen in archieven kunnen worden geraadpleegd. Ze horen juist ook daar te zijn, waar ze oorspronkelijk waren: bij de mensen in de streek en bij de lokale overheid, om hen opmerkzaam te maken op de namen en deze als een historisch erfgoed te koesteren.

Het geheel is voorzien van een uitvoerig persoonsnamenregister. Een dergelijk register (met meer dan 2000 namen) zal ook voorkomen in het boek dat in voorbereiding is en de families bespreekt van Holthuizen, het gebied waar binnenkort de woonwijk zal ontstaan.

Het boek is verkrijgbaar bij de auteur A.W.A. Bruins te Zevenaar, telefoon 0316- 331475.

ISBN-10: 90-78651-01-6 ISBN-13: 978-90-78651-01-7

oktober 2006
Zaterdag 14 oktober is het stadsarchief Doesburg in het kader van de landelijke archievendag geopend van 10.00 uur - 16.00 uur. Er zullen rondleidingen in de archiefbewaarplaats (normaal niet toegankelijk voor het publiek) worden gegeven om te laten zien wat men zoal in een archief kan aantreffen en er zal iets verteld en gedemonstreerd worden over de werkzaamheden die in het archief worden uitgevoerd. Tevens is er een kleine expositie van archiefstukken en kunt u enkele publicaties van het streekarchivariaat tegen gereduceerde prijzen kopen.

Een van de activiteiten van het archief waar momenteel veel tijd in wordt gestoken is het digitaliseren van veel geraadpleegde archiefstukken. Zo zijn bijv. van de voormalige gemeente Wehl alle overlijdensakten van 1811-1950 al gedigitaliseerd en raadpleegbaar. Ook wordt er hard gewerkt aan het ontsluiten van het Doesburgse bevolkingsregister.

In het stadsarchief worden de archieven van de gemeente Doesburg en de voormalige gemeenten Angerlo, Didam en Wehl bewaard. U kunt er middeleeuwse archiefstukken, oude kranten, streekliteratuur, duizenden foto’s en bouwtekeningen (vnl. van Doesburg) van veel panden gratis raadplegen.

Op de open dag is ook de Contactdienst van de Nederlandse Genealogische Vereniging voor het eerst aanwezig. Het doel van de Contactdienst is om genealogen die onderzoek doen naar dezelfde familienamen met elkaar in contact te brengen, ook als men geen lid is van de NGV. Genealogen die hun onderzoeksresultaten willen delen met anderen bieden die gegevens aan de Contactdienst aan. De Contactdienst verzamelt deze gegevens in een bestand dat door anderen kan worden geraadpleegd.
Het bestand bestaat uit duizenden familienamen, waarbij per woonplaats het oudst en jongst gevonden gegeven is opgenomen. Bij het zoeken in het bestand krijgt u de naam van de deelnemer die de gegevens heeft ingestuurd, met hem kunt u contact opnemen voor gedetailleerde informatie.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Herman van Aken via info@geneaken.nl

Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Er is op 14 oktober geen gelegenheid voor het doen van onderzoek!

Voor het stadsarchief, Nieuwstraat 2-4, is er (beperkte) gratis parkeergelegenheid.

 

juli 2006
Het stadsarchief Doesburg is op donderdag 3 en vrijdag 4 augustus 2006 gesloten.

De sinds 30 mei 2005 geldende verruimde openstelling van het stadsarchief te Doesburg zal, ondanks geringe belangstelling, voorlopig blijven gelden.

Ook dit jaar zal ons streekarchivariaat weer deelnemen aan de landelijke archievendag in oktober. Zodra de invulling van de dag bekend is, kunt u dat hier lezen.

Het ABC van Wehl is weer aangevuld met enige onderwerpen.

oktober 2005
Extra openstelling tijdens de Week van de Geschiedenis
Tijdens de week van de geschiedenis zal het stadsarchief te Doesburg van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november van 9.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur geopend zijn voor het doen van onderzoek. (Normaal alleen op donderdag en vrijdag geopend!)

Op maandagavond 31 oktober is het stadsarchief ook van 18.00 – 21.00 uur geopend.

In het stadsarchief worden de archieven van de gemeente Doesburg en de voormalige gemeenten Angerlo en Wehl bewaard. U kunt er oude kranten, streekliteratuur, duizenden foto’s en bouwtekeningen van veel panden in de binnenstad gratis raadplegen.

Tevens kunt u er m.b.v. microfiches terecht voor het doen van stamboomonderzoek in de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters van de (voormalige) gemeenten Angerlo, Didam, Doesburg, Duiven, Herwen en Aerdt, Pannerden, Wehl, Westervoort en Zevenaar.

Voor het stadsarchief is er (beperkte) gratis parkeergelegenheid.

30 mei 2005
Met ingang van juni 2005 is het stadsarchief te Doesburg bij wijze van proef ook op donderdag geopend. Net als op vrijdag van 9.00 - 12.30 uur en van 13.30 uur - 16.30 uur. Deze verruimde openstelling is in ieder geval tot en met eind december 2005.

30 januari 2005
In de archiefbewaarplaats te Doesburg, waar ook het archief van de voormalige gemeente Wehl is ondergebracht, zijn diverse kranten die in Wehl verschenen, geordend en voor een ieder toegankelijk gemaakt. Het gaat om Winkelen in Wehl (1986-1987, niet compleet), Regio Journaal (1987-1991, nagenoeg compleet), Liemers Journaal (1991-1992, compleet) en het Wehl Journaal (1992-2004, alleen nr. 51 van 2002 ontbreekt).

1 januari 2005
Afscheid dhr. J.Th.M. Giesen

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft na meer dan dertig jaar trouwe dienst de tweede archivaris, de heer J.Th.M. Giesen per 1 januari 2005 onze dienst verlaten. De ontstane vacature is inmiddels voor een groot deel weer ingevuld, en wel door de heer G. van Hunen (per 1 september j.l.) en mevrouw M. Bergmans (per 1 januari 2005).

Nieuwe openingstijden als gevolg van de gemeentelijke herindeling
De gemeentelijke herindeling die sinds 1 januari 2005 een feit is, heeft ook voor het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg ingrijpende gevolgen. Voor de archieven (tot 1940) van de voormalige gemeenten Didam en Wehl is vooralsnog geen plaats in de respectievelijke gemeenten Montferland en Doetinchem. In overleg met alle betrokken partijen is nu besloten dat de bovengenoemde archieven voor maximaal vijf jaar onder de hoede van onze archiefdienst zullen blijven. Na die tijd is er hopelijk meer duidelijkheid over een mogelijke bewaring in een grote centrale archiefbewaarplaats in Doetinchem of elders. Beide archieven zullen zo spoedig mogelijk ondergebracht worden in het stadsarchief van Doesburg.

Capaciteitsproblemen in Zevenaar zijn er de oorzaak van dat het archief van de gemeente Angerlo, dat nu in Doesburg berust, daar voorlopig zal blijven.

In Doesburg kunnen dus binnen afzienbare tijd de archieven van vier gemeenten, t.w. Angerlo, Didam, Doesburg en Wehl, worden geraadpleegd. Ook kan men er dan de fiches van de Burgerlijke Stand en van de Bevolkingsregisters, inclusief de indices, van alle aangesloten gemeenten, alsmede de gezinsbladen in kopievorm inzien (voorheen kon dat in Didam).

De bovengenoemde concentratie van archieven maakt het ons mogelijk de tot nu toe beperkte openingstijden voor de in Duiven geconcentreerde archieven van Duiven, Rijnwaarden en Westervoort, met 100% te verruimen. Binnenkort kunt U daar (in plaats van donderdagochtend) iedere maandag de hele dag terecht. Als gevolg daarvan vervalt de vertrouwde maandag in Zevenaar; daar zal men voortaan op dinsdag terecht kunnen.

De woensdagavondopenstelling in Zevenaar vervalt voorlopig.

Wanneer alle archieven op hun plaats zijn (per 1 januari of zo spoedig mogelijk daarna) zal het rooster van openstelling er als volgt uitzien.

Maandag: openstelling te Duiven (na telefonische afspraak) van 9.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur.

Dinsdag: openstelling te Zevenaar van 9.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur.

Woensdag: geen openstelling.

Donderdag: openstelling in Doesburg van 9.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur. (voor de archieven van Wehl en Didam dient men voorlopig telefonisch een afspraak te maken via tel. nr. 0313-481319)

Vrijdag: de gehele dag openstelling in Doesburg. (voorlopige beperkingen: zie bij Donderdag)

Zoals U ziet, verandert er nogal het een en ander. Voor U als bezoeker zijn de openingstijden zo veel als mogelijk was, uitgebreid. De nieuwe indeling zal het naar verwachting voor ons ook gemakkelijker maken om bij afwezigheid van personeel door ziekte, vakantie of verlof de archiefbewaarplaatsen te bemannen.

Mocht U nog vragen hebben dan kunt U zich in verbinding stellen met het stadsarchief Doesburg: 0313-481319.

 

27 oktober 2004
Nieuwe website: www.achterhoek-liemers.nl
Sinds 14 oktober 2004 is de website van het Regionaal Historisch Netwerk Achterhoek-Liemers online te bewonderen. U kunt daarbij de archievenoverzichten van vier instellingen (stads- en streekarchief Zutphen, streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, streekarchivariaat Regio Achterhoek en het archief van het Waterschap Rijn en IJssel) en de bibliotheek van het Staring Instituut doorzoeken. Er kan gezocht worden op zowel onderwerp als op gemeente.

7 augustus 2004
De indexen van Didam (geboorten) en Wehl (geboorten) werden toegevoegd.

5 augustus 2004
Met behulp van een zoekscherm kunt u vanaf heden de indexen op de Burgerlijke Stand van de gemeenten Angerlo (geboorten en overlijden) en Didam (huwelijken en overlijden) raadplegen. Lees eerst aandachtig de inleiding door. Andere gemeenten zullen uiteraard volgen.

14 januari 2004
Op woensdag 14 januari 2004 heeft burgemeester P. Peters in de openbare bibliotheek van de gemeente Didam, de tweede raadpleeglocatie van het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg officieel in gebruik genomen.
Vanaf die dag is het ook in Didam mogelijk om tijdens de openingstijden van de openbare bibliotheek, stamboomonderzoek te doen. De voor dit onderzoek meest geraadpleegde bronnen, de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters, zijn onlangs op microfiche gezet en kunnen nu ook op andere plaatsen dan het archief ter inzage worden gelegd.

Burgemeester P. Peters krijgt uitleg van archivaris A. Koster.
Bibliothecaris W. van Diek kijkt aandachtig toe.

(Dit project staat in het teken van meer samenwerking tussen de verschillende instellingen en informatieverstrekkers, een initiatief dat door de rijks- en provinciale overheden in hun cultuurnota’s nadrukkelijk wordt vermeld.)

Wat ligt er ter inzage?
Burgerlijke Stand:
-         de geboorteakten van 1811-1902 (bijna 13.000 namen)
-         de huwelijksakten van 1811-1922 (ruim 6000 huwelijken)
-         de overlijdensakten van 1811-1950 (ruim 11.000 overledenen)
De registers van de Burgerlijke Stand zijn door middel van een moderne alfabetische index toegankelijk, zodat een naam snel gevonden kan worden.

Bevolkingsregisters:
-         1826-1937
De bevolkingsregisters zijn toegankelijk door middel van een moderne integrale alfabetische index. Deze index bevat ruim 63.000 namen.

Hoe werkt het?
Stamboomonderzoekers kunnen zich (eventueel telefonisch: 0316-221184) melden bij de balie van de openbare bibliotheek. Daar vult men het bezoekersregister in waarna men de fiches, de toegangen en het logboek mee krijgt. In dit logboek staan de antwoorden op de meest gestelde vragen en kan men eventuele vragen noteren. Ook kunnen er op- en aanmerkingen genoteerd worden. Na beëindiging van het onderzoek brengt men de fiches etc. terug bij de balie en schrijft zich uit in het bezoekersregister.
Om startende stamboomonderzoekers op weg te helpen, zal er op een bepaalde dag of avond  een archivaris aanwezig zijn. Dit kan in onderling overleg eventueel ook op andere tijden. Zodra hierover meer bekend is, zal men dat via de gebruikelijke wegen kunnen lezen.

Komen in de toekomst ook nog andere bronnen ter beschikking?
Inmiddels is ook al een gedeelte (1922-1942) van de voorloper van het Didam Journaal, De Lijmers, gedrukt bij de gebroeders Leonards, op microfiches gezet. Het ligt in de bedoeling om ook het resterende gedeelte te verfilmen. Na controle zullen de reeds beschikbare fiches aan de collectie in de openbare bibliotheek worden toegevoegd. Meer hierover zult u t.z.t. hier op de website kunnen lezen. 

Terug naar de vorige pagina