Liemers Verleden Archieven Historische info Wehl

Historische informatie Wehl

Literatuur
Wie zich wil verdiepen in de Wehlse historie kan veel informatie vinden in de volgende boeken of tijdschriften:
- ABC van oud Wehl, samengesteld door J.W. van Petersen en J.Th.M. Giesen. Het boek bevat veel historische onderwerpen. Het werd in 1987 door de Rabobank Wehl e.o. uitgegeven en is inmiddels helaas uitverkocht. Uiteraard ligt het wel ter inzage in het archief en in de openbare bibliotheek van Wehl.
- Heerlijck Ni-js, het tijdschrift van de Oudheidkundige Vereniging Wehl, bevat veel artikelen over allerlei onderwerpen. Ook in de openbare bibliotheek ter inzage.

Oudste vermelding van Wehl
De oudste schriftelijke vermelding van Wehl dateert waarschijnlijk uit het jaar 1188, of mogelijk enkele jaren later. Het wordt namelijk vermeld in de zogenaamde Goederenlijst van de graaf van Dale. Deze lijst geeft een overzicht van de bezittingen die de graaf had. Helaas is slechts een kopie van die lijst bewaard gebleven, het origineel is verloren gegaan. Daarom weten we ook niet precies in welk jaar de bezittingen in Wehl (en veel andere plaatsen) voor het eerst genoteerd zijn. Meer over de eerste vermelding staat in Heerlijck Ni-js nummer 10, blz. 6-8.

Historische kaarten
In de 18de eeuw (1735) werd de gehele gemeente Wehl minitieus in kaart gebracht. De zestien kaarten werden samengevoegd in een atlas. Van enkele onderdelen van deze atlas zijn detailopnamen gemaakt.
De afbeeldingen mogen zonder toestemming worden gebruikt voor werkstukken, scripties etc. door scholieren en studenten. Een correcte bronvermelding hoort er natuurlijk altijd bij. Voor alle andere vormen van publicatie, ook voor internetsites, dient men schriftelijke toestemming te hebben van het bestuur van de Historische en Archeologische Stichting.
Tussen 1865 en 1869 werden door Jacob Kuyper ongeveer 1200 kaarten (in een serie van 11 delen) getekend. Ze werden uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden onder de naam Atlas van Nederland. De kaarten, die veelal los te koop zijn, staan bekend als "Atlas van Kuyper" of ook wel de "Kuyper-kaartjes". De atlas van Gelderland verscheen als tweede deel in 1865 met daarin de kaart van Wehl.

Bevolkingsgegevens
Van de Heerlijkheid Wehl bedroeg het inwonertal in 1750 1036.
Het aantal inwoners hieronder is (deels) op tientallen afgerond!
1783  1019
1800  1214
1816  1428
1850  2080
1876  2160
01.01.1900 2293 (1199 mannen, 1094 vrouwen)*
31.12.1900 2304*
01.01.1910 2527 (1292 mannen, 1235 vrouwen)*
01.01.1920 2742 (1443 mannen, 1299 vrouwen)*
31.12.1920 2725*
1928  2930
01.01.1930 2904 (1511 mannen, 1393 vrouwen)*
31.12.1930 2976*
1934  3160
01.01.1940 3517 (1889 mannen, 1628 vrouwen)*
31.12.1940 3570 (1913 mannen, 1657 vrouwen)*
31.12.1941 3609 (1926 mannen, 1683 vrouwen)*
1946  3960
31.12.1945 3960*
01.01.1948 4017 (2116 mannen, 1901 vrouwen)*
01.01.1949 4047*
01.01.1950 4104 (2160 mannen, 1944 vrouwen)*
31.12.1950 4169*
01.01.1951 4169 (2184 mannen, 1985 vrouwen)*
01.01.1952 4185 (2180 mannen, 2005 vrouwen)*
01.01.1953 4141 (2141 mannen, 2000 vrouwen)*
01.01.1954 4135 (2131 mannen, 2004 vrouwen)*
01.01.1955 4179 (2155 mannen, 2024 vrouwen)*
31.12.1955 4221*
01.01.1956 4221 (2172 mannen, 2049 vrouwen)*
01.01.1957 4268 (2189 mannen, 2079 vrouwen)*
01.01.1958 4314 (2217 mannen, 2097 vrouwen)*
01.01.1960 4491 (2307 mannen, 2184 vrouwen)*
31.12.1960 4512*
31.12.1962 4618 (2365 mannen, 2253 vrouwen)*
01.01.1964 4665*
01.01.1965 4819
01.01.1966 4944
01.01.1967 5037
01.01.1968 5327
01.01.1969 5386 (2702 mannen, 2684 vrouwen)*
01.01.1970 5507
01.01.1971 5619
01.01.1972 5784
01.01.1973 5820
01.01.1974 5820?
31.12.1975 6195*
31.12.1980 6230*
1982  6450
31.12.1985 6414*
1986  6420
31.12.1990 6466*
31.12.1995 6738*
31.12.1996 6730*
31.12.1997 6688*
31.12.1998 6689*
31.12.1999 6703*
31.12.2000 6707*
31.12.2001 6730*

(Bronnen: Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg, door J.W. van Petersen. Zutphen, 1989.
ABC van oud Wehl, zie boven, archief gemeente Wehl 1940-2004 en gemeentegids Wehl 1986, 2002 (*).)

kranten
In het archief van de gemeente Wehl bevinden zich de volgende kranten die de laatste jaren in Wehl verschenen:

Winkelen in Wehl:
- jaargang 2 (1986). Nummers 1-11, ontbrekende nummers: 4-6, 9.
- jaargang 3 (1987). Nummers 1-22, ontbrekende nummers: 7, 10, 12-13, 15 en 17.

Regio Journaal:
- jaargang 1 (1987). Nummers 1-6. Begint op 17.11.1987.
- jaargang 2 (1988). Nummers 1-52, ontbrekende nummers: 13 en 34.
- jaargang 3 (1989). Nummers 1-49, alleen nr. 21 ontbreekt.
- jaargang 4 (1990). Nummers 1-47, ontbrekende nummers: 17, 21 en 37.
- jaargang 5 (1991). Nummers 1-12. Eindigt op 26.03.1991.

Liemers Journaal (bevat zowel Wehl Nieuws als Didam Nieuws):
- jaargang 1 (1991). Nummers 0-40. Begint op 26.03.1991.
- jaargang 2 (1992). Nummers 1-31. Eindigt op 04.08.1992.

Wehl Journaal:
- 1992 tot en met 2004. Begint op 11.08.1992 en eindigt op 28.12.2004. Alleen nummer 51 van het jaar 2002 ontbreekt. Indien iemand dit nummer nog in haar of zijn bezit heeft, zouden wij graag de gelegenheid krijgen van dit nummer een kopie te mogen maken. (tel. 0313-481319)

 

Terug naar de vorige pagina