Liemers Verleden Archieven Gemeente Westervoort

Archief Gemeente Westervoort

Het archief van de gemeente Westervoort bevindt zich vanaf 12 april 2010 in Doesburg en is dus NIET MEER te Duiven te raadplegen!!!

Donderdag openstelling van 9.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur. Bezoek na afspraak met de archivaris of het secretariaat. Met ingang van 1 januari 2014 is de locatie Doesburg op vrijdag gesloten!

Het archief te Doesburg is op afspraak ook op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag te bezoeken. (Telefonische) afspraak alleen met de streekarchivaris, dhr. A. Koster!

bezoekadres: Nieuwstraat 4, 6981 AJ Doesburg.
tel: 0313-481319
e-mail: sald@freeler.nl

oud-archief
geen

nieuw archief download "invwestrvrt.pdf", ca. 80Kb
1814-1935

dopen, trouwen, begraven en lidmaten vr 1811
gezinsbladen

bevolkingsregisters
1829-1940 (1829-1890 naamindices, behalve
1849-1861: eigentijdse index)

burgerlijke stand
geboorten 1814-1912 (online index beschikbaar)
huwelijken 1811-1940 (online index beschikbaar)
overlijden 1813-1960 (online index beschikbaar)
(1811-1813 berust in Duiven)
Toegankelijk m.b.v. integrale en digitale indexen. Een uitdraai van de index is binnenkort op de studiezalen te Duiven en Doesburg aanwezig.

N.H. kerk in Westervoort

Historische informatie Westervoort

Alle indexen op de registers van de Burgerlijke Stand zijn vanaf heden via onze site raadpleegbaar!

Inventarissen overige archieven:
- Parochie St. Werenfridus Nieuw!!
- Nederlands Hervormde Gemeente Nieuw!!

 

 

   

Terug naar de vorige pagina